วิธีการติดตั้งประตูไม้สัก ...โดย หจก.ไทยวู้ดแพร่ (โรงงานจุมพลลายไท) ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูไม้สักโดยตรง ***ไม่ผ่านคนกลาง

การติดตั้งประตูไม้ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการติดตั้ง...หลายครั้งพบว่าประตูเสียหายหรือใช้งานไม่ได้เกิดจากการติดตั้งไม่ดี....ปัญหาที่มักพบในการติดตั้ง ประตูไม้ คือ ประตูตกหย่อน,ประตูปิดไม่สนิท,ประตูปิดไม่เข้า,มีช่องว่างระหว่างประตูกับวงกบมากเกินไป ฯลฯ ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น การประกอบประตูไม่ได้มาตรฐาน ประตูบิดโก่ง  การติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือ ช่างไม่มีความชำนาญในการติดตั้ง , การติดตั้งวงกบไม่ได้ระดับ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสม/คุณภาพไม่ดี ดังนั้น การศึกษาวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง และการติดตั้งโดยช่างที่มีความชำนาญ/ประสบการณ์ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ....จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการติดตั้งและการใช้งานประตูได้ครับ

   

   

                                           

 

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายประตูไม้สัก  โรงงานจุมพลลายไท จ.แพร่ : ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ประตูไม้กระจกนิรภัย ประตูไม้กระจกสเตนกลาส ประตูไม้กระจกเทมเปอร์กลาส โรงงานผลิตประตู โรงงานขายประตู โรงงานผลิตประตูไม้ โรงงานขายประตูไม้ โรงงานผลิตประตูไม้สัก การติดตั้งประตูไม้  ประตูหน้าบ้าน ประตูหน้าบ้านคู่ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูไม้เมืองแพร่ ประตูไม้จ.แพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูไม้สักจ.แพร่  ประตูไม้สักอบแห้ง

 

Visitors: 257,664