ไม้คิ้วไม้บัว...ทำจากไม้สักแท้ 100%

ราคาไม้คิ้วไม้บัว...

     - ขนาด 3 นิ้ว ยาว 2 ม.  ราคาแผ่นละ 100 บาท (ราคาไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง)

     - ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 ม.  ราคาแผ่นละ 150 บาท (ราคาไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง) 

Visitors: 216,676