ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้ฝ้าเพดาน บัวบน บัวฝ้า บัวล่าง บัวพื้น ไม้บัว ไม้คิ้ว...ผลิตจากไม้สักแท้100%

ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้ฝ้าเพดาน...ผลิตจากไม้สักแท้100%  ไม้พื้นโดยทั่วไปจะมีความหนา 1 นิ้ว ใช้ทำเป็นพื้นบ้านหรือบริเวณอื่นๆที่ต้องการความแข็งแรงเนื่องจากไม้จะมีความหนาซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้มาก ส่วนไม้ฝาจะมีความหนาประมาณ 1.2-1.3 ซม. ใช้ทำเป็นฝาบ้าน เพดาน ผนังกั้น หรือส่วนอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับรองน้ำหนักมากนัก โดยราคาที่แสดงไว้คือราคาที่รวมการรีดไสไม้และบังใบเรียบร้อยแล้ว  ***ขนาดความกว้างของหน้าไม้พื้นไม้ฝามี 3 ขนาด คือ 4 นิ้ว 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว และขนาดความยาวมี 2 ขนาด คือ 2 ม. และ 3 ม. ***ราคาที่แสดงไว้คือราคาของไม้ฟื้นไม้ฝาที่มีความแห้งในระดับหนึ่ง(ไม่ผ่านการอบแห้ง) ***หากต้องการไม้พื้นไม้ฝาแบบอบแห้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ครับ...เนื่องจากต้องอบไม้ให้แห้งได้มาตรฐานก่อน จึงจะสามารถนำมาทำการรีดไสและทำบังใบได้

 

 

                                                              การติดตั้งไม้ฝ้าเพดานรูปแบบต่างๆ   

    

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย : ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูห้อง ประตูห้องนอน ประตูห้องน้ำ ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้ผ้าเพดาน ประตูไม้จ.แพร่ ประตูไม้เมืองแพร่ ประตูไม้สักจ.แพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูหน้าบ้านบานคู่ ประตูบ้านบานคู่ ไม้พื้นบ้านไม้สัก ไม้ฝาบ้านไม้สัก ประตูไม้สักกระจก โรงงานประตูไม้สัก โรงงานประตูไม้ โรงงานผลิตประตูไม้สัก ประตูไม้บานเกล็ด ประตูไม้สักบานเกล็ด หน้าต่างไม้บานเกล็ด หน้าต่างไม้สักบานเกล็ด ประตูบานเกล็ด หน้าต่างบานเกล็ด ไม้คิ้ว ไม้บัว ไม้คิ้วไม้บัว ไม้บัวบน ไม้บัวล่าง บัวพื้น บัวเพดาน คิ้วบัว ประตูไม้โมเดิร์น ประตูบ้านโมเดิร์น ประตูไม้สักโมเดิร์น ประตูไม้สักแพร่ ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูแกะสลัก ประตูไม้แกะสลักประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย ประตูแกะสลักลายไทย ประตูไม้แกะสลักลายไทยประตูไม้แกะสลักพญานาค ประตูแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลักพญานาค หน้าต่างไม้แกะสลัก หน้าต่างไม้สักแกะสลัก หน้าต่างแกะสลัก หน้าต่างวัด หน้าต่างโบสถ์ หน้าต่างวัดแกะสลัก ประตูวัด ประตูแกะสลักเทพพนม ประตูวัดแกะเทพพนม ประตูวัดแกะสลักเทพพนม ประตูโบสถ์ ประตูพระอุโบสถ ประตูพระอุโบสถแกะสลัก ประตูวัดแกะสลัก ประตูแกะสลัก หน้าต่างพระอุโบสถ ประตูวัดแกะสลักลายไทย ประตูวัดลายกนก ประตูวัดลายไทย ประตูวัดลายเทพพนม ประตูวัด ประตูวัดไม้ ประตูวัดไม้สัก ประตูไม้สวย ประตูไม้สักสวยๆ ประตูลายนกยูง ประตูไม้ลายนกยูง ประตูไม้สักลายนกยูง ประตูไม้ลายมังกร ประตูลายมังกร ประตูไม้สักลายมังกร ประตูลายหงส์ ประตูไม้ลายหงส์ ประตูไม้สักลายหงส์ ประตูลายปลา ประตูไม้ลายปลา ประตูไม้ลายปลาคาร์ฟ ประตูลายปลาคาร์ฟ ประตูไม้สวย ประตูไม้จริง ประตูไม้คุณภาพ ประตูไม้สักแห้ง ประตูไม้เก่า ประตูไม้เรือนเก่า ประตูไม้สักเกรดเอ ประตูไม้สวย ประตูสวย ประตูบ้านสวย ประตูสวย โรงงานประตูไม้ โรงงานประตูจ.แพร่ โรงงานประตูไม้สัก ประตูไม้เมืองแพร่ หน้าต่างโมเดิร์น หน้าต่างกระจก ประตูไม้สักเกรดเอ

 

Visitors: 341,495