ไม้สักแกะสลัก ...ผลิตจากไม้สักแท้ 100% โดยช่างฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน

งานศิลปกรรม ที่เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ มักรวมเรียกว่า "เครื่องไม้จำหลัก" นับว่าเป็นงานศิลปะไทย ที่อยู่เคียงคู่ชาติไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่ไม้เป็นวัตถุที่เสื่อมสลายได้ ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปี ศิลปะที่ทำด้วยไม้ดังกล่าว  ปัจจุบันจึงเหลือเป็นหลักฐานน้อยมาก สำหรับการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในอดีต

ช่างแกะสลัก คือช่างที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบลวดลาย และของมีคมสำหรับการแกะสลักลงบนเนื้อวัสดุต่าง เช่น ไม้ หิน โลหะ เขาสัตว์ และบนวัสดุอ่อน เช่น ผลไม้หรือพืชผัก โดยทำให้เกิดลวดลาย และภาพมีระยะเกิดความสูงต่ำ ภายในภาพสามารถสัมผัสได้ด้วยมือและสายตา ประบวนการที่ช่างต้องใช้เครื่องมือ ทำการขุด ตัด ทอน แล้วแกะเอาเนื้อวัสดุนั้นออก ซึ่งช่างจะต้องใช้ความประณีต ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อวัสดุ เช่น เนื้อไม้ ช่างจะต้องรู้เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อเวลาแกะสลักจะได้ไม่ปิ่นหรือหักหลุดออกมา ตลอดจนช่างควรจะรู้วิธีการประดิษฐ์เครื่องมือ คือ สิ่วและบำรุงรักษาให้มีความคมอยู่เสมอ

งานแกะสลักไม้สักแท้ คุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปะ และความเป็นสิริมงคล ด้วยเทคนิคการแกะสลักสมัยใหม่ผสมผสานกับการแกะสลักด้วยช่างฝีมือ(hand made) ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น...เป็นการแกะสลักแบบ 3 มิติ คือ มีความลึก ตื้น และมีฉากหลัง เพื่อให้งานดูเป็นมิติไม่แบนราบ โดยใช้ไม้สักขนาดความหนา 3 นิ้ว เพื่อให้สามารถแกะสลักได้ลึก ***ภาพแกะสลักไม้สักสามารถนำไปประดับบ้านเรือน อาคาร สถานที่ต่างๆ ได้ทั้งแบบแขวนฝาผนัง หรือ ตั้งบนโต๊ะ นอกจากความสวยงามแล้ว ยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วยครับ

  ***ขนาดมาตรฐาน 55x105 ซม. ราคาแผ่นละ 3,900 บ. (พร้อมทำสีสำเร็จ) *ราคายังไม่รวมค่าขนส่งนะครับ

  ***ต้องการภาพแกะสลักขนาดอื่น หรือ ภาพอื่นๆ ก็สามารถทำได้นะครับ ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดของภาพที่ต้องการแกะสลักครับ...

            

            

            

             

        

         

           

                ขั้นตอนการแกะสลักไม้สัก

      1. ออกแบบภาพแกะสลัก และลงแบบในแผ่นไม้จริง

      2. แกะสลักกำหนดเส้นโครงสร้างหลักด้วยเครื่องเร้าเตอร์

      3. แกะสลักภาพแบบคร่าวๆ ขององค์ประกอบภาพทั้งหมด

      4. แกะสลักเนื้อไม้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพออกไป

      5. แกะสลักรายละเอียดของภาพแต่ละส่วน โดยแบ่งความลึกออกเป็น 3 ระดับ คือ ฉากหลัง(ภาพระดับไกล ภาพระดับกลาง และภาพระดับใกล้)     

      6. ขัดตกแต่งชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานมีความเรียบร้อย

          

                                        งานHand made แกะสลักด้วยมือล้วนๆ โดยช่างฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน

                                                               ภาพแกะสลักฝูงช้าง วิวป่าและสรรพสัตว์ ขนาดใหญ่ 1.50 x 2.00 ม.

 

                                                                                              ภาพแกะสลักช้างแนวศิลป์

 

โรงงานจุมพลลายไท(หจก.ไทยวู้ดแพร่) : ไม้แกะสลัก ไม้สักแกะสลัก แกะสลักไม้ แกะสลักไม้สัก ภาพแกะสลัก ขายภาพแกะสลัก ภาพไม้แกะสลัก ขายไม้แกะสลัก งานไม้แกะสลัก งานแกะสลักไม้ งานแกะสลักไม้สัก การแกะสลัก แกะสลัก  ภาพแกะสลักช้าง ช้างแกะสลัก แกะสลักภาพช้าง แกะสลักช้าง แกะสลักฝูงช้าง ประตูไม้ ประตูไม้สัก ประตูไม้บานเดี่ยว ประตูไม้บานคู่ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูโมเดิร์น ประตูไม้โมเดิร์น ประตูห้อง ประตูห้องน้ำ ขายไม้แกะสลัก ขายภาพแกะสลัก ขายไม้สักแกะสลัก ประตูไม้จ.แพร่ ประตูไม้สักจ.แพร่ ประตูไม้เมืองแพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ โรงงานผลิตประตูไม้ โรงงานขายประตูไม้ ขายประตูไม้ ขายประตูไม้สัก ไม้สักฉลุลาย ไม้ฉลุลาย ฉลุลายไม้สัก ฉลุลายไม้ งานฉลุลายไม้  ประตูไม้สักอบแห้ง

Visitors: 264,747