งานแกะสลักไม้สัก...

งานแกะสลักไม้สักของเรา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.งานแกะสลักพระพุทธรูปแบบลอยองค์...ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว สูง 15 นิ้ว(แกะธรรมดา) ราคา 1,499 บาท  และขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว สูง 16.5-17 นิ้ว (แกะเพิ่มรายละเอียด) ราคา 1,999 บาท

2.งานแกะสลักภาพแบบสามมิติ...ขนาด 55x105 ซม. แผ่นละ 3,900 บาท

Visitors: 216,676