งานแกะสลักไม้...ผลิตจากไม้สักแท้ 100%

     งานศิลปกรรม ที่เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ มักรวมเรียกว่า "เครื่องไม้จำหลัก" นับว่าเป็นงานศิลปะไทย ที่อยู่เคียงคู่ชาติไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่ไม้เป็นวัตถุที่เสื่อมสลายได้ ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปี ศิลปะที่ทำด้วยไม้ดังกล่าว  ปัจจุบันจึงเหลือเป็นหลักฐานน้อยมาก สำหรับการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในอดีต

     ช่างแกะสลัก คือช่างที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบลวดลาย และของมีคมสำหรับการแกะสลักลงบนเนื้อวัสดุต่าง เช่น ไม้ หิน โลหะ เขาสัตว์ และบนวัสดุอ่อน เช่น ผลไม้หรือพืชผัก โดยทำให้เกิดลวดลาย และภาพมีระยะเกิดความสูงต่ำ ภายในภาพสามารถสัมผัสได้ด้วยมือและสายตา ประบวนการที่ช่างต้องใช้เครื่องมือ ทำการขุด ตัด ทอน แล้วแกะเอาเนื้อวัสดุนั้นออก ซึ่งช่างจะต้องใช้ความประณีต ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อวัสดุ เช่น เนื้อไม้ ช่างจะต้องรู้เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อเวลาแกะสลักจะได้ไม่ปิ่นหรือหักหลุดออกมา ตลอดจนช่างควรจะรู้วิธีการประดิษฐ์เครื่องมือ คือ สิ่วและบำรุงรักษาให้มีความคมอยู่เสมอ

     งานแกะสลักไม้สักแท้ คุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปะ และความเป็นสิริมงคล ด้วยเทคนิคการแกะสลักสมัยใหม่ผสมผสานกับการแกะสลักด้วยช่างฝีมือ(hand made) ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น...เป็นการแกะสลักแบบ 3 มิติ คือ มีความลึก ตื้น และมีฉากหลัง เพื่อให้งานดูเป็นมิติไม่แบนราบ โดยใช้ไม้สักขนาดความหนา 3 นิ้ว เพื่อให้สามารถแกะสลักได้ลึก ***ภาพแกะสลักไม้สักสามารถนำไปประดับบ้านเรือน อาคาร สถานที่ต่างๆ ได้ทั้งแบบแขวนฝาผนัง หรือ ตั้งบนโต๊ะ นอกจากความสวยงามแล้ว ยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วยครับ

  ***ขนาด 55x105 ซม. ราคาชิ้นละ 3,900 บ. (พร้อมทำสีสำเร็จ) สามารถนำไปติดตั้งได้เลย

  ***ต้องการขนาดอื่นหรือภาพอื่นก็สามารถทำได้นะครับ ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดของภาพที่ต้องการแกะสลักครับ

            

            

            

             

        

         

           

                ขั้นตอนการแกะสลักไม้สัก

      1. ออกแบบและลงแบบในแผ่นไม้

      2. การกำหนดเส้นโครงสร้างหลักด้วยเครื่องเร้าเตอร์

      3. แกะสลักภาพแบบคร่าวๆ

      4. แกะสลักเนื้อไม้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพออกไป

      5. แกะสลักรายละเอียดของภาพ

      6. ขัดตกแต่งชิ้นงาน

          

 

 

ไม้แกะสลัก ไม้สักแกะสลัก แกะสลักไม้ แกะสลักไม้สัก ภาพแกะสลัก ขายภาพแกะสลัก ภาพไม้แกะสลัก ขายไม้แกะสลัก งานไม้แกะสลัก งานแกะสลักไม้ งานแกะสลักไม้สัก การแกะสลัก แกะสลัก 

Visitors: 224,188