ตัวอักษรไม้ อักษรไม้ฉลุ อักษรไม้ ตัวอักษร อักษรฉลุ ...ผลิตจากไม้สัก ***รับทำขนาดตั้งแต่ 4 ซม.   ขึ้นไปนะครับ

ตัวอักษรไม้สักฉลุ...โรงงานเรารับทำตั้งแต่ขนาด 4 ซม. ขึ้นไปนะครับ ขนาดเล็กกว่านี้ทำไม่ได้ครับ เนื่องจากเราใช้เครื่องฉลุขนาดใหญ่ ไม่สามารถทำขนาดเล็กๆ ได้ครับ...ความหนาตัวอักษรไม้มี 2 ขนาดเท่านั้นนะครับ คือ หนา 1.4 ซม. และหนา 2.5 ซม.หรือ 1 นิ้ว ***หากลูกค้าต้องการขนาดอื่นหรือแบบฟอนต์อักษรอื่น ก็สามารถทำได้นะครับ ราคาจะขึ้นอยู่กับแบบอักษร(ฟอนต์อักษร) ความหนาและความสูงของตัวอักษร  ***ราคาที่แสดงไว้ยังไม่ได้รวมค่าทำสี ค่าป้าย และค่าขนส่งนะครับ  (ชิ้นงานขัดตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วครับ)  ***ปัญหาที่พบบ่อยคือ...ลูกค้าสั่งอักษรขนาดใหญ่เกินไปทำให้ไม่สามารถนำไปติดป้ายหรือพื้นที่ที่เตรียมไว้ได้  ดังนั้น แนะนำว่าในการสั่งอักษรต้องคำนวณพื้นที่สำหรับติดสระต่างๆ ทั้งด้านบนตัวอักษรและด้านล่างตัวอักษร และฟอนต์อักษรที่มีขนาดกว้าง และตวัดหางยาวๆ ไว้ด้วยนะครับ...   ***ตัวอักษรทุกแบบทุกขนาดต้องสั่งทำนะครับ เพราะมีหลายแบบหลายขนาด  ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนอักษรที่สั่งครับ เฉลี่ยเวลาในการทำประมาณ 3-7 วัน ครับ

  

 

               

                    

       

              

 

 

                   

                   

                 

 

 

 

โรงงานจุมพลลายไท(จ.แพร่)....ตัวอักษรฉลุ อักษรฉลุ อักษรไม้ อักษรไม้ฉลุ ฉลุอักษร ฉลุอักษรไม้ ตัวอักษรไม้ ขายตัวอักษรไม้ ขายอักษรไม้ ขายอักษรไม้ ขายอักษรไม้ฉลุ อักษรป้าย ป้ายอักษร ป้ายบ้าน ป้ายบ้านเลขที่ ป้ายสำนักงาน ป้ายชื่อ  ป้ายไม้ แผ่นป้ายไม้ ประตูไม้ ประตูไม้สัก ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูไม้หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ไม้สักฉลุลาย ไม้ฉลุ ไม้ฉลุลาย ฉลุลายไม้ ฉลุลายไม้สัก หน้าจั่วฉลุลาย ม่านฉลุ ม่านฉลุลาย กาแลฉลุ กาแลฉลุลาย ฉลุกาแล ไม้กาแล ไม้แขนนาง ไม้คันทวย ประตูไม้ ประตูไม้สัก บานประตูไม้ ประตูไม้สักบานเดี่ยว ประตูไม้สักบานคู่ ประตูไม้บานเดี่ยว ประตูไม้บานคู่ ประตูไม้บ้าน ประตูไม้หน้าบ้าน ขายตัวอักษรไม้ ขายตัวอักษรฉลุ ขายอักษรไม้ ประตูไม้สักกระจก ประตูไม้กระจก ประตูไม้สักกระจกนิรภัย โรงงานประตูไม้ โรงงานประตูไม้สัก ประตูอบแห้ง ประตูไม้อบแห้ง ประตูไม้สักอบแห้ง ประตูไม้สักแพร่ ประตูไม้จ.แพร่ ประตูไม้โมเดิร์น ประตูไม้บานเกล็ด ประตูไม้สักอบแห้ง ประตูไม้อบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างโมเดิร์น หน้าต่างไม้โมเดิร์น หน้าต่างกระจก หน้าต่างไม้กระจก หน้าต่างไม้ช่องกระจก ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูแกะสลัก ประตูไม้แกะสลักประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย ประตูแกะสลักลายไทย ประตูไม้แกะสลักลายไทยประตูไม้แกะสลักพญานาค ประตูแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูแกะสลัก ประตูไม้แกะสลักประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย ประตูแกะสลักลายไทย ประตูไม้แกะสลักลายไทยประตูไม้แกะสลักพญานาค ประตูแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลักพญานาค หน้าต่างไม้แกะสลัก หน้าต่างไม้สักแกะสลัก หน้าต่างแกะสลัก หน้าต่างวัด หน้าต่างโบสถ์ หน้าต่างวัดแกะสลัก ประตูวัด ประตูแกะสลักเทพพนม ประตูวัดแกะเทพพนม ประตูวัดแกะสลักเทพพนม ประตูโบสถ์ ประตูพระอุโบสถ ประตูพระอุโบสถแกะสลัก ประตูวัดแกะสลัก ประตูแกะสลัก หน้าต่างพระอุโบสถ ประตูวัดแกะสลักลายไทย ประตูวัดลายกนก ประตูวัดลายไทย ประตูวัดลายเทพพนม ประตูวัด ประตูวัดไม้ ประตูวัดไม้สัก ประตูไม้สวย ประตูไม้สักสวยๆ ประตูลายนกยูง ประตูไม้ลายนกยูง ประตูไม้สักลายนกยูง ประตูไม้ลายมังกร ประตูลายมังกร ประตูไม้สักลายมังกร ประตูลายหงส์ ประตูไม้ลายหงส์ ประตูไม้สักลายหงส์ ประตูลายปลา ประตูไม้ลายปลา ประตูไม้ลายปลาคาร์ฟ ประตูลายปลาคาร์ฟ ประตูไม้สวย ประตูไม้จริง ประตูไม้คุณภาพ ประตูไม้สักแห้ง ประตูไม้เก่า ประตูไม้เรือนเก่า ประตูไม้สักเกรดเอ

 

 

 

Visitors: 341,496