ประตูไม้สัก ประตูไม้หน้าบ้าน หน้าต่างไม้สัก วงกบไม้สัก และผลงานของโรงงานเรา...กว่า 1,000 ชิ้นงานที่รังสรรเพื่อท่านลูกค้าครับ...ด้วยผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ ละเอียด ปราณีต เสริมสิริมงคลตามหลักฮวงจุ้ยครับ...

 

ด้วยเอกลักษณ์ของโรงงานจุมพลลายไท Thai-wood จึงเป็นผู้ผลิต ประตูไม้สัก หน้าต่างไม้สัก และงานฉลุลายไม้สัก สำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพงาน ความละเอียดปราณีตของชิ้นงาน ความอ่อนช้อยสวยงามของลายแกะสลัก ความเป็นสิริมงคลตามหลักฮวงจุ้ย  โดยใช้วิธีการผลิตผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงทำให้ผลงานทุกชิ้นของเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร และด้วยความตั้งใจผลิตผลงาน ซึ่งประกอบด้วย 1.การปรับปรุงคุณภาพด้วยการอบแห้ง 2.วิธีการขัดแตกแต่งอุดโป๊วชิ้นงานด้วยกาวเคมี 3.การผลิตโดยใช้ไม้เกรดคุณภาพเกรดเดียว(ไม่ผสมเกรดไม้) 4.การใช้กระจกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน และ5.การแกะสลักที่สวยงาม อ่อนช้อย ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลตามหลักฮวงจุ้ย จึงทำให้ประตูไม้สักของเราเป็นทั้งประตูบ้านและงานศิลปะในคราวเดียวกัน 

 

        

     

                                        

   

                                                     

      

   

            

            

       

  

    

   

   

                     

       

                 

    

                

   

             

   

           

         

       

 

                        

   

                    

         

      

   

   

    

     

        

                 

      

           

   

   

             

  

   

            

   

   

             

        

    

  

     

                   

     

                       

                             

                             

              

                 

   

   

                     

                  

 

   

            

              

                   

   

   

 

โรงงานจุมพลลายไท จ.แพร่  โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายประตูไม้สัก : ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ประตูไม้กระจกนิรภัย ประตูไม้กระจกสเตนกลาส ประตูไม้กระจกเทมเปอร์กลาส  ประตูกระจกนิรภัย ประตูกระจกสเตนกลาส กระจกนิรภัยประตู กระจกสเตนกลาสประตู กระจกนิรภัยประตูไม้ กระจกสเตนกลาสประตูไม้ ประตูไม้สักจ.แพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูไม้จ.แพร่ ประตูไม้เมืองแพร่ ประตูแกะสลัก ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูไม้แกะสลัก ประตูแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักปลา ประตูแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูแกะสลัก ประตูไม้แกะสลักประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย ประตูแกะสลักลายไทย ประตูไม้แกะสลักลายไทยประตูไม้แกะสลักพญานาค ประตูแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลักพญานาค หน้าต่างไม้แกะสลัก หน้าต่างไม้สักแกะสลัก หน้าต่างแกะสลัก หน้าต่างวัด หน้าต่างโบสถ์ หน้าต่างวัดแกะสลัก ประตูวัด ประตูแกะสลักเทพพนม ประตูวัดแกะเทพพนม ประตูวัดแกะสลักเทพพนม ประตูโบสถ์ ประตูพระอุโบสถ ประตูพระอุโบสถแกะสลัก ประตูวัดแกะสลัก ประตูแกะสลัก หน้าต่างพระอุโบสถ ประตูวัดแกะสลักลายไทย ประตูวัดลายกนก ประตูวัดลายไทย ประตูวัดลายเทพพนม ประตูวัด ประตูวัดไม้ ประตูวัดไม้สัก หน้างต่างบ้าน หน้าต่างไม้ วงกบ วงกบกลม วงกบมินิมอล วงกบไม้ วงกบไม้สัก

 

Visitors: 341,495