ฐานโคมไฟฉลุลาย

ราคา...ฐานโคมไฟฉลุลาย

1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม.  = 850 บ.

2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม.  = 950 บ.

3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม.  = 1,100 บ.

4. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม. = 1,300 บ.

5. ฐานโคมไฟดาวน์ไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม. = 190 บ.

 

 

Visitors: 219,201