บานสวิง บานคาวบอย...ผลิตจากไม้สักแท้100% : ประตูสวิง ประตูไม้สวิง ประตูคาวบอย ประตูไม้คาวบอย

 บานสวิง บานคาวบอย หรือ บานสวิงคาวบอย...ผลิตจากไม้สักแท้100% ใช้ตกแต่งบริเวณทางเข้าประตูเพื่อความสวยงามและช่วยเป็นฉากกั้นไม่ให้เห็นภายในบางส่วน ประตูบานเปิดแบบสวิง เป็นประตูที่ออกแบบให้สามารถเปิดได้ทั้งแบบผลักออกจากตัวและเปิดแบบดึงเข้าหาตัว บานพับเป็นแบบหมุน180องศา วงกบของประตูบานเปิดบานสวิงเป็นแบบไม่มีบังใบบานประตูเพื่อให้เปิดได้180องศา ประตูบานเปิดบานสวิงสามารถทำได้ทั้งประตูบานเปิดสวิงบานคู่และประตูบานเปิดสวิงบานเดี่ยว...ขนาดของบานสวิง จะเป็นไปตามขนาดของช่องประตู เช่น หากขนาดช่องประตูกว้าง 80 ซม. หากติดบานคู่ขนาดของบานสวิงแต่ละบานจะเป็น 40 ซม. หรือ หากขนาดช่องประตูกว้าง 100 ซม. ขนาดของบานสวิงจะเป็น 50 ซม. เป็นต้น...เดิมจะทำเป็นแบบบานเกล็ด และแบบลูกฟัก แต่ในปัจจุบันมีการออกแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา อาทิ แบบฉลุลาย  แบบแกะสลัก แบบผสม...
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 

              

                                   

                                     

 

 

โรงงานจุมพลลายไท จ.แพร่  โรงงานผลิตประตูไม้สัก : ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูห้อง ประตูห้องนอน ประตูห้องน้ำ ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ประตูกระจกนิรภัย ประตูไม้กระจกนิรภัย ประตูไม้สักกระจกนริภัย กระจกนิรภัยติดตั้งประตู บานสวิง ประตูสวิง บานคาวบอย บานสวิงคาวบอย บานไม้สวิง ประตูไม้สักจ.แพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูไม้จ.แพร่ ประตูไม้เมืองแพร่ ขายประตูไม้ ขายประตูไม้สัก จำหน่ายประตูไม้ จำหน่ายประตูไม้สัก ประตูไม้สักอบแห้ง ขายประตูไม้สักอบแห้ง โรงงานประตูไม้ โรงงานประตูไม้สัก โรงงานประตูจ.แพร่ โรงงานขายประตูไม้สัก ประตูคาวบอย ประตูไม้คาวบอย ประตูสวิง ประตูไม้สวิง

Visitors: 310,995