ตู้ลอย...ทำจากไม้สักเก่าเกรด A

ขนาดมาตรฐาน มี 2 ขนาดให้เลือกครับ...

1. ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 30 ซม.

2. ขนาดกว้าง 40 ซม. สูง ุ60 ซม. ลึก 30 ซม.

***ราคาไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง

***ต้องการขนาดอื่นแจ้งขนาดให้เราทราบ จะคำนวณราคา

ให้ครับ...ทำได้ทุกขนาด

 

 

 

 

Visitors: 216,677