บานซิงค์

บานซิงค์...ทำจากไม้สักเกรด A  (ไม้เรือนเก่า)  ในชุดบานซิงค์ติดตั้งวงกบ มุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้ว  สามารถนำไปติดตั้งได้เลย

***ราคาไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง

Visitors: 219,201