กลอนไม้ประตู - หน้าต่างโบราณ ...ผลิตจากไม้สักแท้100% : กลอนโบราณ กลอนไม้โบราณ กลอนประตูไม้โบราณ กลอนหน้าต่างไม้โบราณ กลอนไม้หน้าต่าง กลอนหน้าต่าง

กลอนประตู-หน้าต่างไม้สไตล์โบราณ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ย้อนสมัยของโรงงานจุมพลลายไท...ผลิตจากไม้สักแท้100% มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือกครับ ขนาดที่ผลิตจะเป็นขนาดกลาง 2.5x8 นิ้ว และขนาดใหญ่ 3x12 นิ้ว แต่หากต้องการขนาดอื่นๆ ก็สามารถทำได้นะครับ...กลอนประตู-หน้าต่าง สมัยดั้งเดิมทำมาจากไม้เกือบทั้งหมด เนื่องวัสดุประเภทโลหะหายากและยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เดิมกลอนไม้มีหน้าที่ในการยึดล็อคประตู-หน้าต่างไม่ให้เปิดเข้ามาจากภายนอกได้ กลไกการล็อคมีหลายแบบแล้วแต่ช่างในสมัยนั้นจะคิดค้นขึ้นมา  แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัสดุโลหะชนิดต่างๆ ขึ้นมาทดแทนไม้ แต่กลอนไม้โบราณก็ยังคงมีเสน่ห์และแฝงด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทยยุคโบราณมาตราบทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นใช้กับโรงแรม ร้านอาหาร เรือนไทย อาคารบ้านเรือน...ซึ่งในปัจจุบันจะใช้ประดับตกแต่งเพื่อแสดงถึงความย้อนยุคมากกว่าจะใช้ทำหน้าที่เพื่อล็อคป้องกันการเปิดเข้ามาจากภายนอก แต่ก็มีบางท่านติดตั้งกุญแจเพิ่มเติมเข้าไปในตัวกลอนไม้เพื่อให้สามารถล็อคป้องกันได้

           

 

                                                          ภาพกลอนประตูที่ทำจากไม้ในสมัยก่อน

                                              ภาพกลอนโบราณในสมัยปัจจุบันที่มีการออกแบบใหม่ให้สวยงาม

                                                  การใช้กลอนไม้โบราณร่วมกับกุญแจล็อค 

 

 

                                                                 

 

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย ( โรงงานจุมพลลายไท จ.แพร่ ) : กลอนโบราณ กลอนไม้โบราณ กลอนประตูไม้ กลอนไม้ประตู กลอนหน้าต่าง กลอนหน้ารต่างไม้ ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ประตูไม้กระจกนิรภัย ประตูไม้กระจกสเตนกลาส ประตูไม้กระจกเทมเปอร์กลาส  ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูบ้านกระจกนิรภัย ประะตูหน้าบ้านกระจกนิรภัย กระจกนิรภัยประตูบ้าน ประตูไม้สักจ.แพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูโมเดิร์น ประตูไม้ดมเดิร์น ประตูไม้สักโมเดิร์น ประตูบ้านโมเดิร์น ขายประตูไม้ ขายประตูไม้สัก จำหน่ายประตูไม้ จำหน่ายประตูไม้สัก ประตูไม้สักกระจก ประตูไม้สักแพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูแกะสลัก ประตูไม้แกะสลักประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย ประตูแกะสลักลายไทย ประตูไม้แกะสลักลายไทยประตูไม้แกะสลักพญานาค ประตูแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลักพญานาค หน้าต่างไม้แกะสลัก หน้าต่างไม้สักแกะสลัก หน้าต่างแกะสลัก หน้าต่างวัด หน้าต่างโบสถ์ หน้าต่างวัดแกะสลัก ประตูวัด ประตูแกะสลักเทพพนม ประตูวัดแกะเทพพนม ประตูวัดแกะสลักเทพพนม ประตูโบสถ์ ประตูพระอุโบสถ ประตูพระอุโบสถแกะสลัก ประตูวัดแกะสลัก ประตูแกะสลัก หน้าต่างพระอุโบสถ ประตูวัดแกะสลักลายไทย ประตูวัดลายกนก ประตูวัดลายไทย ประตูวัดลายเทพพนม ประตูวัด ประตูวัดไม้ ประตูวัดไม้สัก ประตูไม้สวย ประตูไม้สักสวยๆ ประตูลายนกยูง ประตูไม้ลายนกยูง ประตูไม้สักลายนกยูง ประตูไม้ลายมังกร ประตูลายมังกร ประตูไม้สักลายมังกร ประตูลายหงส์ ประตูไม้ลายหงส์ ประตูไม้สักลายหงส์ ประตูลายปลา ประตูไม้ลายปลา ประตูไม้ลายปลาคาร์ฟ ประตูลายปลาคาร์ฟ ประตูไม้สวย ประตูไม้จริง ประตูไม้คุณภาพ ประตูไม้สักแห้ง ประตูไม้เก่า ประตูไม้เรือนเก่า ประตูไม้สักเกรดเอ ประตูสวย ประตูไม้สวย ประตูบ้าน ประตูบ้านสวย ประตูไม้สักอบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้ หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างบ้าน โรงงานประตูไม้ โรงงานไม้สัก โรงงานประตูไม้สัก โรงงานประตูจ.แพร่

Visitors: 338,848