กลอนประตู-หน้าต่างโบราณ

กลอนประตู-หน้าต่าง  ที่เราลงจำหน่ายมี 3 ขนาดครับ คือ

   - ขนาด 3x12 นิ้ว   ราคา 650-800 บาท

   - ขนาด 2.5x8 นิ้ว  2.5x9 นิ้ว ราคา 300-450 บาท

***ต้องการขนาดอื่น แจ้งขนาดที่ท่านต้องการ...เราจะคำนวณราคาให้ครับ... ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและลายแกะสลักครับ...

 

Visitors: 216,677