ช่องทางการขนส่งสินค้า...จากโรงงานสู่ท่านลูกค้า

หลากหลายช่องทางการขนส่งสินค้า จากโรงงานสู่บ้านท่านลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับ อาทิ บริษัทรับจ้างขนส่ง รถไฟ รถรับจ้างเหมา  เคอรี่ ฯลฯ ด้วยบริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐานมีระบบรับประกันสินค้าเสียหาย/ชำรุดทุกเส้นทาง จัดส่งสินค้าถึงบ้านท่านลูกค้า หรือ กรณีสินค้าที่มีขนาดใหญ่และความยาวมากก็สามารถจัดส่งกับบริษัทขนส่งได้นะครับ โดยท่านลูกค้าสามารถไปรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งใกล้บ้านท่าน...โดยในปัจจุบันโรงงานเราจะเน้นใช้บริการขนส่งกับ บริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด เนื่องจากสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศถึงบ้านท่านลูกค้า มีศูนย์กระจายสินค้าตั้งอยู่ทุกภาค และราคาค่าขนส่งถูกกว่าช่องทางการขนส่งอื่นๆ แต่กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก ก็สามารถใช้วิธีเหมาลำได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าขนส่งได้มากกว่าครับ

 

 

 

 

              

           

               

          

   

 

โรงงานประตู โรงงานประตูไม้ โรงงานประตูไม้สัก โรงงานขายประตู โรงงานขายประตูไม้ โรงงานขายประตูไม้สัก ร้านขายประตู ร้านขายประตูไม้ ร้านขายประตูไม้สัก รับทำประตู รับทำประตูไม้ รับทำประตูไม้สัก จำหน่ายประตูไม้ จำหน่ายประตูไม้สัก ขายประตูบ้าน ขายประตูไม้ ขายประตูไม้สัก ขายประตูบานคู่ ขายประตูบานเดี่ยว ขายประตูหน้าบ้าน ขายประตูบานคู่หน้าบ้าน โรงงานผลิตประตู โรงงานผลิตประตูไม้ โรงงานผลิตประตูไม้สัก ประตูไม้บานคู่ ประตูไม้สักบานคู่ ประตูไม้คู่หน้าบ้าน ประตูหน้าบ้าน ประตูไม้คู่หน้าบ้าน ประตูไม้หน้าบ้าน ประตูไม้เมืองแพร่ ประตูไม้จ.แพร่ ประตูไม้สักจ.แพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่

Visitors: 226,694