ลูกกลึง ลูกกลึงไม้ ลูกกรง ลูกกรงไม้ ลูกกลึงไม้สัก บันได ระเบียง เสาสาระไน เสากระโดง...ผลิตจากไม้สักแท้100%

 ลูกกลึง/ลูกกรงบันได-ระเบียง ผลิตจากไม้สักแท้100% โดยปกติเสาบันไดหรือระเบียง(เสาหลัก) จะใช้ขนาด 4-6 นิ้ว ยาว 120 ซม. ส่วนลูกบันได/ลูกระเบียงจะใช้ขนาดเล็กกว่า คือ 2-3 นิ้ว ยาว 80 ซม. แต่ก็สามารถใช้ขนาดอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับ

ราคาลูกกลึง/ลูกกรง...

     - ขนาด 2x2 นิ้ว ยาว 80 ซม.  ราคาต้นละ 100 บาท

     - ขนาด 3x3 นิ้ว ยาว 80 ซม.  ราคาต้นละ 200 บาท

     - ขนาด 4x4 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคาต้นละ 700 บาท

     - ขนาด 5x5 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคาต้นละ 1,000 บาท

     - ขนาด 6x6 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคาต้นละ 1,800 บาท

ราคาเสาสาระไน หรือ เสากระโดงบ้าน...

     - ขนาด 3x3 นิ้ว ยาว 80 ซม. ราคาต้นละ 200 บาท

     - ขนาด 3x3 นิ้ว ยาว 1 ม. ราคาต้นละ 250 บาท

                                                                                      - ขนาด 4x4 นิ้ว ยาว 1 ม. และ 1.20 ม. ราคาต้นละ 700 บาท

  

  

  

เสาสาระไน หรือ เสากระโดงบ้าน ใช้ประดับตกแต่งบริเวณยอดหน้าจั่วอาคารบ้านเรือน เพื่อให้มีความเป็นไทย ลักษณะไทยประยุกต์ ทำให้ภาพรวมของอาคารบ้านเรือนไม่เรียบเกินไป และมีสไตล์มากขึ้น  โดยติดตั้งบริเวณยอดปลายของหน้าจั่ว และบริเวณปลายสุดของหลังคา

                

                

                                                                  วิธีการกลึงไม้

                          

                                                               ลูกกลึงบันไดไม้สัก

   

                                                                 ลูกกลึงระเบียงไม้สัก

                                       

                          

         

                                                          การติดตั้งเสาสาระไน บริเวณปลายยอดหน้าจั่ว

     

 

 

 

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายประตูไม้ : ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ประตูไม้กระจกนิรภัย ประตูไม้กระจกสเตนกลาส ประตูไม้กระจกเทมเปอร์กลาส  ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูบ้านกระจกนิรภัย ประะตูหน้าบ้านกระจกนิรภัย กระจกนิรภัยประตูบ้าน ลูกกลึงไม้ ลูกกรงไม้ ไม้ลูกกรงระเบียง ลูกกลึงบันได ลูกกลึงระเบียง ลูกกรงบันได ลูกกรงระเบียง เสาสาระไน เสาไม้สาระไน เสาสาระไนไม้ เสากระโดงไม้ เสาไม้กระโดง เสากระโดงบ้าน เสาบ้านกระโดง ประตูไม้สักกระจก ขายประตูไม้สัก ขายประตูไม้ ประตูบานเกล็ด ประตูไม้บานเกล็ด ประตูไม้สักบานเกล็ด ลูกกลึงไม้ ลูกกลึงไม้สัก ลูกกรงไม้ ลูกกรงไม้สัก บานซิงค์ ตู้ลอย บานซิงค์ไม้สัก ตู้ลอยไม้สัก ตู้ลิ้นชัก ตู้ลิ้นชักไม้สัก ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูไม้แกะลายไทย ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย 

Visitors: 310,991