ลูกกลึง/ลูกกรงบันได-ระเบียง...ผลิตจากไม้สักแท้100%

ลูกกลึง/ลูกกรงบันได-ระเบียง ผลิตจากไม้สักแท้ครับ โดยปกติเสาบันไดหรือระเบียง(เสาหลัก) จะใช้ขนาด 4-6 นิ้ว ยาว 120 ซม. ส่วนลูกบันได/ลูกระเบียงจะใช้ขนาดเล็กกว่า คือ 2-3 นิ้ว ยาว 80 ซม. แต่ก็สามารถใช้ขนาดอื่นๆตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับ

     - ขนาด 2x2 นิ้ว ยาว 80 ซม.  ราคาตัวละ 100 บาท

     - ขนาด 3x3 นิ้ว ยาว 80 ซม.  ราคาตัวละ 200 บาท

     - ขนาด 4x4 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคาตัวละ 700 บาท

     - ขนาด 5x5 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคาตัวละ 900 บาท

     - ขนาด 6x6 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคาตัวละ 1,200 บาท

               

                          

   

                                       

                          

         

 

 

 

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย : ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ประตูไม้กระจกนิรภัย ประตูไม้กระจกสเตนกลาส ประตูไม้กระจกเทมเปอร์กลาส  ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูบ้านกระจกนิรภัย ประะตูหน้าบ้านกระจกนิรภัย กระจกนิรภัยประตูบ้าน

Visitors: 224,198