ลูกกลึงไม้สัก....บันได/ระเบียง

ลูกกลึงไม้สัก...ฝีมือกลึงชั้นครูครับ...

2x2 นิ้ว ยาว 80 ซม.  ราคา 100 บาท

3x3 นิ้ว ยาว 80 ซม.  ราคา 200 บาท

4x4 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคา 700 บาท

5x5 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคา 900 บาท

6x6 นิ้ว ยาว 1.20 ม. ราคา 1,200 บาท

 

Visitors: 216,677