ฉลุหางหงส์ หรือ เหงาปั้นลม...ผลิตจากไม้สักแท้100%

หางหงส์  ความหมายตรง คือ หางของหงส์ซึ่งเป็นนกในวรรณคดี  ใช้เป็นคำเรียกเครื่องประดับที่ทำเป็นรูปคล้ายหางหงส์ ติดตั้งอยู่ปลายมุมด้านล่างของหน้าบันพระอุโบสถ หรือพระที่นั่งตามแบบสถาปัตยกรรมไทย เป็นส่วนปลายสุดของปั้นลม มีหลายแบบได้แก่ แบบทรงนาค แบบนาคเบือน แบบเศียรนาค แบบเหรา ฯลฯ

ราคาหางหงส์...

- ขนาด 6 นิ้ว x 60 ซม. ราคาคู่ละ 300.- บาท

- ขนาด 5 นิ้ว x 60 ซม. ราคาคู่ละ 250.- บาท

***ขนาดอื่นก็สามารถทำได้นะครับ ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาด และลวดลายฉลุครับ

   

        

                       

                                              ฉลุหางหงส์ / เหงาปั้นลม เตรียมจัดส่งลูกค้าคร้าบ!!!

 

ระเบียงฉลุ ไม้ระเบียงฉลุ ระเบียงฉลุลาย ฉลุระเบียง ไม้ฉลุระเบียง เชิงชายฉลุ ไม้เชิงชายฉลุ เชิงชายฉลุลาย ระเบียงกันตก ไม้ระเบียง ฉลุลายระเบียง หน้าจั่วฉลุ หน้าจั่วฉลุลาย ฉลุหน้าจั่ว ไม้ฉลุหน้าจั่วบ้าน ปีกผีเสื้อฉลุ ฉลุปีกผีเสื้อ ฉลุรังผึ้ง รังผึ้งฉลุลาย ไม้แขนนาง ไม้คันทวย คันทวยไม้ ไม้ค้ำยืน ไม้ค้ำชายคา ม่านฉลุ ม่านฉลุลาย ฉลุม่านไม้ ม่านไม้ฉลุ กาแล กาแลไม้ ไม้กาแล แป้นน้ำหยด แป้นน้ำย้อย กาแลฉลุ ไม้กาแลฉลุ เชิงชายน้ำหยด หางหงส์ฉลุ ฉลุหางหงส์ ฉลุเหงาปั้นลม เหงาปั้นลมฉลุ หางหงส์ฉลุลาย ฉลุลายหางหงส์

Visitors: 310,991