หน้าจั่วฉลุลาย หน้าจั่วฉลุ หรือ หน้าบันฉลุลาย ผลิตจากไม้สักแท้100%

 หน้าจั่วฉลุ แบบ 5 เสา

 -ขนาด 1.5 ม. ราคาชุดละ 2,400 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 200 บ.)

 -ขนาด 2 ม. ราคาชุดละ 3,200 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 300 บ.)

 -ขนาด 2.50 ม.ราคาชุดละ 5,000 บ.(มีเชิงชายบวกเพิ่ม 500 บ.)

หน้าจั่วฉลุ แบบ 3 เสา

 -ขนาด 1.5 ม. ราคาชุดละ 2,000 บ.(มีเชิงชายบวกเพิ่ม 200 บ.)

 -ขนาด 2 ม. ราคาชุดละ 3,000 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 300 บ.)                   -ขนาด 2.50 ม. ราคาชุดละ 4,800 (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 500 บ.)

หน้าจั่วฉลุ แบบ 1 เสา

 -ขนาด 60 ซม. ราคาชุดละ 800 บ.

 -ขนาด 80 ซม. ราคาชุดละ 1,000 บ.

 -ขนาด 100 ซม.  ราคาชุดละ 1,300 บ.

 -ขนาด 120 ซม.  ราคาชุดละ 1,600 บ.

 -ขนาด 150 ซม.  ราคาชุดละ 2,200 บ.                                                                                                                             

***ขนาดอื่นๆก็สามารถทำได้นะครับ ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายฉลุครับ

 

      

                  

 

โรงงานผลิตประตูไม้สัก : ะเบียงฉลุ ไม้ระเบียงฉลุ ระเบียงฉลุลาย ฉลุระเบียง ไม้ฉลุระเบียง เชิงชายฉลุ ไม้เชิงชายฉลุ เชิงชายฉลุลาย ระเบียงกันตก ไม้ระเบียง ฉลุลายระเบียง หน้าจั่วฉลุ หน้าจั่วฉลุลาย ฉลุหน้าจั่ว ไม้ฉลุหน้าจั่วบ้าน ปีกผีเสื้อฉลุ ฉลุปีกผีเสื้อ ฉลุรังผึ้ง รังผึ้งฉลุลาย ไม้แขนนาง ไม้คันทวย คันทวยไม้ ไม้ค้ำยืน ไม้ค้ำชายคา ม่านฉลุ ม่านฉลุลาย ฉลุม่านไม้ ม่านไม้ฉลุ กาแล กาแลไม้ ไม้กาแล แป้นน้ำหยด แป้นน้ำย้อย กาแลฉลุ ไม้กาแลฉลุ เชิงชายน้ำหยด 

 

Visitors: 310,995