หน้าจั่ว หรือ บางท่านก็เรียก "หน้าบัน"

 

หน้าจั่วฉลุ แบบ 5 เสา

 -ขนาด 2 ม. ราคาชุดละ 2,900 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 200 บ.)

 -ขนาด 1.5 ม. ราคา 2,200 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 200 บ.)

หน้าจั่วฉลุ แบบ 3 เสา

 -ขนาด 2 ม. ราคาชุดละ 2,700 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 200 บ.)

 -ขนาด 1.5 ม. ราคา 1,800 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 200 บ.)

หน้าจั่วฉลุ แบบ 1 เสา

 -ขนาด 1.2 ม. ราคาชุดละ 1,500 บ.

 -ขนาด 1 ม.  ราคาชุดละ 1,200 บ.

 -ขนาด 80 ซม.  ราคาชุดละ 900 บ.

 -ขนาด 60 ซม.  ราคาชุดละ 700 บ.

 

 

 

Visitors: 205,164