หน้าจั่ว หรือ บางท่านก็เรียก "หน้าบัน"

 

หน้าจั่วฉลุ แบบ 5 เสา

 -ขนาด 2 ม. ราคาชุดละ 3,200 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 300 บ.)

 -ขนาด 1.5 ม. ราคา 2,400 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 200 บ.)

หน้าจั่วฉลุ แบบ 3 เสา

 -ขนาด 2 ม. ราคาชุดละ 3,000 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 300 บ.)

 -ขนาด 1.5 ม. ราคา 2,000 บ. (มีเชิงชายบวกเพิ่ม 200 บ.)

หน้าจั่วฉลุ แบบ 1 เสา

 -ขนาด 1.2 ม. ราคาชุดละ 1,600 บ.

 -ขนาด 1 ม.  ราคาชุดละ 1,300 บ.

 -ขนาด 80 ซม.  ราคาชุดละ 1,000 บ.

 -ขนาด 60 ซม.  ราคาชุดละ 800 บ.

***ขนาดอื่นๆก็สามารถทำได้นะครับ ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายฉลุครับ

 

 

 

Visitors: 216,677