ฉลุเชิงชายน้ำย้อย...เชิงชายน้ำหยด...แป้นน้ำย้อย ผลิตจากไม้สักแท้100%

ฉลุไม้สักเชิงชายน้ำย้อย  แป้นน้ำย้อย แป้นน้ำหยด ไม้ฉลุแป้นน้ำย้อย หรือเชิงชายน้ำหยด..มี 3 ขนาดให้เลือกครับ...

1.ขนาดกว้าง 4 นิ้ว x ยาว 30 ซม. หนา 1.4 ซม.  ราคาแผ่นละ 35 บาท

2.ขนาดกว้าง 5 นิ้ว x ยาว 30 ซม. หนา 1.4 ซม.  ราคาแผ่นละ 40 บาท

3.ขนาดกว้าง 6 นิ้ว x ยาว 30 ซม. หนา 1.4 ซม.  ราคาแผ่นละ 45 บาท

***รับงาน 100 แผ่น ขึ้นไปนะครับ...

 

 

 

 

 

 

 

                

                

       

       

       

       

     

 

โรงงานผลิตไม้สักฉลุลาย (โรงงานจุมพลลายไท) จ.แพร่ : ระเบียงฉลุ ไม้ระเบียงฉลุ ระเบียงฉลุลาย ฉลุระเบียง ไม้ฉลุระเบียง เชิงชายฉลุ ไม้เชิงชายฉลุ เชิงชายฉลุลาย ระเบียงกันตก ไม้ระเบียง ฉลุลายระเบียง หน้าจั่วฉลุ หน้าจั่วฉลุลาย ฉลุหน้าจั่ว ไม้ฉลุหน้าจั่วบ้าน ปีกผีเสื้อฉลุ ฉลุปีกผีเสื้อ ฉลุรังผึ้ง รังผึ้งฉลุลาย ไม้แขนนาง ไม้คันทวย คันทวยไม้ ไม้ค้ำยืน ไม้ค้ำชายคา ม่านฉลุ ม่านฉลุลาย ฉลุม่านไม้ ม่านไม้ฉลุ กาแล กาแลไม้ ไม้กาแล แป้นน้ำหยด แป้นน้ำย้อย กาแลฉลุ ไม้กาแลฉลุ เชิงชายน้ำหยด 

Visitors: 310,995