ฉลุปีกผีเสื้อ

ขนาด 60 ซม.    ราคาชุดละ      800 บาท

ขนาด 70 ซม.    ราคาชุดละ      900 บาท

ขนาด 80 ซม.    ราคาชุดละ   1,000 บาท

ขนาด 90 ซม.    ราคาชุดละ   1,200 บาท

ขนาด 100 ซม.   ราคาชุดละ  1,300 บาท

ขนาด 110 ซม.   ราคาชุดละ  1,400 บาท

ขนาด 120 ซม.   ราคาชุดละ  1,600 บาท

ขนาด 130 ซม.   ราคาชุดละ  1,800 บาท

ขนาด 140 ซม.   ราคาชุดละ  1,900 บาท

ขนาด 150 ซม.   ราคาชุดละ  2,200 บาท

ราคาเท่ากันทุกองศาครับ...

 

Visitors: 219,201