ปีกผีเสื้อฉลุลาย...กาแลผีเสื้อ...ผลิตจากไม้สักแท้100%

ปีกผีเสื้อฉลุลาย มีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับ เช่น กาแลผีเสื้อ  รังผึ้ง ผีเสื้อ ปีกผีเสื้อ กาแลรังผึ้ง เป็นต้น...เป็นส่วนที่ใช้ประดับตกแต่งด้านบนหน้าจั่วอาคารบ้านเรือน โดยการติดตั้งไว้ตรงส่วนปลายยอดของหน้าจั่ว

ขนาด 60 ซม.    ราคาชุดละ      800 บาท

ขนาด 70 ซม.    ราคาชุดละ      900 บาท

ขนาด 80 ซม.    ราคาชุดละ   1,000 บาท

ขนาด 90 ซม.    ราคาชุดละ   1,200 บาท

ขนาด 100 ซม.   ราคาชุดละ  1,300 บาท

ขนาด 110 ซม.   ราคาชุดละ  1,400 บาท

ขนาด 120 ซม.   ราคาชุดละ  1,600 บาท

ขนาด 130 ซม.   ราคาชุดละ  1,800 บาท

ขนาด 140 ซม.   ราคาชุดละ  1,900 บาท

ขนาด 150 ซม.   ราคาชุดละ  2,200 บาท

 

   

    

            

        

 

 

ระเบียงฉลุ ไม้ระเบียงฉลุ ระเบียงฉลุลาย ฉลุระเบียง ไม้ฉลุระเบียง เชิงชายฉลุ ไม้เชิงชายฉลุ เชิงชายฉลุลาย ระเบียงกันตก ไม้ระเบียง ฉลุลายระเบียง หน้าจั่วฉลุ หน้าจั่วฉลุลาย ฉลุหน้าจั่ว ไม้ฉลุหน้าจั่วบ้าน ปีกผีเสื้อฉลุ ฉลุปีกผีเสื้อ ฉลุรังผึ้ง รังผึ้งฉลุลาย ไม้แขนนาง ไม้คันทวย คันทวยไม้ ไม้ค้ำยืน ไม้ค้ำชายคา ม่านฉลุ ม่านฉลุลาย ฉลุม่านไม้ ม่านไม้ฉลุ กาแล กาแลไม้ ไม้กาแล แป้นน้ำหยด แป้นน้ำย้อย กาแลฉลุ ไม้กาแลฉลุ เชิงชายน้ำหยด 

Visitors: 224,199