ใช้ใส่ช่องแสงหรือประดับตกแต่งบ้าน

 ขนาด 30 x 100 ซม. ราคา 700 บาท

 ขนาด 40 x 100 ซม. ราคา 900 บาท

 ขนาด 50 x 100 ซม. ราคา 1,100 บาท

 ***กรณีแกะสลัก เพิ่มราคาค่าแกะตามความยากง่ายของลายครับ... เช่น ลาย B6 เพิ่มค่าแกะสลักตรงดอกไม้อีก  50-80 บาท

***ต้องการขนาดอื่นๆ ก็ทำได้ครับ...(ราคาจะคำนวณจากความกว้างxยาว)

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 216,676