ฉลุกาแล...ใช้ตกแต่งหลังคาหรือฝาผนังได้ครับ...

ขนาดของกาแลที่นิยมคือ ขนาด 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว

ขนาด 5 นิ้ว x 50,60,70 ซม.   ราคา 200 บาท

ขนาด 5 นิ้ว x 80,90,100 ซม. ราคา 230 บาท

ขนาด 6 นิ้ว x 50,60,70 ซม.   ราคา 250 บาท

ขนาด 6 นิ้ว x 80,90,100 ซม. ราคา 270 บาท

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

฿0
จำนวน:
Visitors: 205,163