ช่องลมหน้าจั่ว...ผลิตจากไม้สักแท้ 100%

ช่องลมหน้าจั่ว จั่วช่องลม ช่องลมบ้าน

ขนาด 30 x 50 ซม.

-ช่องลมฉลุทุกลาย คู่ละ ราคา 1,000 บาท

-ช่องลมบานเกร็ด คู่ละ ราคา 700 บาท

ขนาด 40 x 60 ซม.

-ช่องลมฉลุทุกลาย คู่ละ ราคา 1,300 บาท

-ช่องลมบานเกร็ด คู่ละ ราคา 900 บาท

ขนาด 50 x 70 ซม.

-ช่องลมฉลุทุกลาย คู่ละ ราคา 1,700 บาท

-ช่องลมบานเกร็ด คู่ละ ราคา 1,200 บาท

 

 

 

      

          

          

       

 

 

โรงงานผลิตฉลุลาย จ.แพร่ : ระเบียงฉลุ ไม้ระเบียงฉลุ ระเบียงฉลุลาย ฉลุระเบียง ไม้ฉลุระเบียง เชิงชายฉลุ ไม้เชิงชายฉลุ เชิงชายฉลุลาย ระเบียงกันตก ไม้ระเบียง ฉลุลายระเบียง หน้าจั่วฉลุ หน้าจั่วฉลุลาย ฉลุหน้าจั่ว ไม้ฉลุหน้าจั่วบ้าน ปีกผีเสื้อฉลุ ฉลุปีกผีเสื้อ ฉลุรังผึ้ง รังผึ้งฉลุลาย ไม้แขนนาง ไม้คันทวย คันทวยไม้ ไม้ค้ำยืน ไม้ค้ำชายคา ม่านฉลุ ม่านฉลุลาย ฉลุม่านไม้ ม่านไม้ฉลุ กาแล กาแลไม้ ไม้กาแล แป้นน้ำหยด แป้นน้ำย้อย กาแลฉลุ ไม้กาแลฉลุ เชิงชายน้ำหยด  แป้นน้ำย้อย เชิงชายน้ำย้อย ฉลุน้ำหยด

Visitors: 338,845