ช่องลมฉลุ...มีทั้งแบบฉลุและบานเกร็ดครับ...

ขนาด 30 x 50 ซม.

-ช่องลมฉลุทุกลาย คู่ละ ราคา 1,000 บาท

-ช่องลมบานเกร็ด คู่ละ ราคา 700 บาท

ขนาด 40 x 60 ซม.

-ช่องลมฉลุทุกลาย คู่ละ ราคา 1,300 บาท

-ช่องลมบานเกร็ด คู่ละ ราคา 900 บาท

ขนาด 50 x 70 ซม.

-ช่องลมฉลุทุกลาย คู่ละ ราคา 1,700 บาท

-ช่องลมบานเกร็ด คู่ละ ราคา 1,200 บาท

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

฿0
จำนวน:
Visitors: 200,501