ระเบียงฉลุลาย ระเบียงฉลุ ราวกันตกฉลุ ราวกันตกฉลุลาย...ผลิตจากไม้สักแท้100% ครับ

ะเบียงฉลุลาย คือ ไม้ที่ยึดติดกับราวกันตกบริเวณระเบียงบ้าน ราวบันได หรือบริเวณส่วนของบ้านที่ต้องการแบ่งสัดส่วนไว้  มีลักษณะเป็นซี่ หรือ เป็นแผ่น เพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้อยู่อาศัย/แบ่งส่วนภายในบ้าน และช่วยตกแต่งบริเวณบ้านให้ดูสวยงาม ระเบียงฉลุลายที่นิยมใช้มี 2 ขนาด คือ...

-ระเบียงขนาด 5 นิ้ว x 80 ซม. ราคาแผ่นละ 80 บาท

(ยกเว้น A19 A24 A33 A34 ราคาแผ่นละ 90 บาท)

-ระเบียงขนาด 6 นิ้ว x 80 ซม. ราคาแผ่นละ 90 บาท

 (ยกเว้น A19 A24 A33 A34 ราคาแผ่นละ 100 บาท)

***ความหนาไม้ประมาณ 1.4-1.5 ซม.

***รับงาน 100 แผ่น ขึ้นไปนะครับ...

 

 

 

 

   

                 

            

 

                        

             

            

                                 

 

 

โรงงานจุมพลลายไท : ระเบียงฉลุ ไม้ระเบียงฉลุ ระเบียงฉลุลาย ฉลุระเบียง ไม้ฉลุระเบียง เชิงชายฉลุ ไม้เชิงชายฉลุ เชิงชายฉลุลาย ระเบียงกันตก ไม้ระเบียง ฉลุลายระเบียง หน้าจั่วฉลุ หน้าจั่วฉลุลาย ฉลุหน้าจั่ว ไม้ฉลุหน้าจั่วบ้าน ปีกผีเสื้อฉลุ ฉลุปีกผีเสื้อ ฉลุรังผึ้ง รังผึ้งฉลุลาย ไม้แขนนาง ไม้คันทวย คันทวยไม้ ไม้ค้ำยืน ไม้ค้ำชายคา ม่านฉลุ ม่านฉลุลาย ฉลุม่านไม้ ม่านไม้ฉลุ กาแล กาแลไม้ ไม้กาแล แป้นน้ำหยด แป้นน้ำย้อย กาแลฉลุ ไม้กาแลฉลุ เชิงชายน้ำหยด ระเบียงไม้ ระเบียงไม้สัก ระเบียงบ้านฉลุลาย ระเบียงฉลุ

Visitors: 310,995