ไม้สักฉลุลาย .... ออกแบบและจำหน่าย โดย...หจก.ไทยวู้ดแพร่ (โรงงานจุมพลลายไท) : ไม้ฉลุ ฉลุลายไม้ ไม้ฉลุลาย ฉลุไม้ หน้าจั่วฉลุลาย หน้าบันฉลุลาย ม่านฉลุลาย กาแล กาแลผีเสื้อ ฉลุปีกผีเสื้อ คันทวย ไม้คันทวย... ผลิตจากไม้สักแท้ 100%

งานฉลุลายไม้สัก...การฉลุลายไม้มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม เพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือน วัง วัด และสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารบ้านเรือน/วังของเจ้าขุนมูลนาย เจ้าหลวงและราชวงค์ เป็นสถาปัตกรรมทั้งของแบบไทยและยุโรป งานฉลุลายไม้ของโรงงานจุมพลลายไท ผลิตจากไม้สักแท้ 100% ออกแบบโดยเจ้าของโรงงานเองเลยครับ งานฉลุได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ แข็งแรงสวยงาม เน้นการออกแบบให้เหมาะสมกับหน้างานจริงครับ เช่นขนาดองศาของหลังคาบ้าน ขนาดฉลุลายที่เหมาะกับขนาดหน้าจั่ว หรือ ขนาดของสถานที่ที่จะติดตั้ง เป็นต้น...เราเน้นการออกแบบให้มีขนาดเส้นลายฉลุใหญ่กว่าปกติเพื่อความแข็งแรง ทนทานในการใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ยังคงความอ่อนช้อยสวยงามไว้ตามแบบฉบับของลายไทยครับ...ขนาดความหนาของไม้ฉลุลายปกติคือ 1.4-1.5 ซม. แต่สามารถสั่งความหนาเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ซม.หรือ 1 นิ้ว ก็ได้นะครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยครับ ***ข้อแนะนำเพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนานคือ...ควรทาสีที่มีคุณภาพดีๆ และทา2-3รอบ เพื่อให้สีเป็นส่วนป้องกันแสงแดดและฝนไม่ให้สัมผัสกับเนื้อไม้โดยตรง และเมื่อใช้งานไป 4-6 ปี ควรทาสีซ้ำ เพราะคุณสมบัติของสีในการเคลือบป้องกันจะลดลง

 

 

 

ประตูไม้บานเกล็ด ประตูไม้สักบานเกล็ด ประตูบานเกล็ด วงกบกลม วงกบไม้กลม วงกบโค้ง วงกบไม้โค้ง ประตูไม้ ประตูไม้สัก ประตูบ้านไม้ ประตูบ้านไม้สัก ประตูไม้บานคู่ ประตูไม้สักบานคู่ ประตูไม้บานเดี่ยว ประตูไม้สักบานเดี่ยว ระเบียงฉลุ ไม้ระเบียงฉลุ ระเบียงฉลุลาย ฉลุระเบียง ไม้ฉลุระเบียง เชิงชายฉลุ ไม้เชิงชายฉลุ เชิงชายฉลุลาย ระเบียงกันตก ไม้ระเบียง ฉลุลายระเบียง หน้าจั่วฉลุ หน้าจั่วฉลุลาย ฉลุหน้าจั่ว ไม้ฉลุหน้าจั่วบ้าน ปีกผีเสื้อฉลุ ฉลุปีกผีเสื้อ ฉลุรังผึ้ง รังผึ้งฉลุลาย ไม้แขนนาง ไม้คันทวย คันทวยไม้ ไม้ค้ำยืน ไม้ค้ำชายคา ม่านฉลุ ม่านฉลุลาย ฉลุม่านไม้ ม่านไม้ฉลุ กาแล กาแลไม้ ไม้กาแล แป้นน้ำหยด แป้นน้ำย้อย กาแลฉลุ ไม้กาแลฉลุ เชิงชายน้ำหยด ไม้ฉลุลาย ไม้สักฉลุลาย ฉลุลายไม้ ฉลุไม้ ไม้ฉลุ ฉลุลายแต่งบ้าน ฉลุลายไทย ประตูไม้สักกระจก ประตูไม้สักบานเกล็ด ประตูไม้สักโมเดิร์น ประตูไม้บานเกล็ด ประตูไม้โมเดิร์น (โดย : โรงงานจุมพลลายไท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวู้ดแพร่) ประตูไม้สักกระจก ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูแกะสลัก ประตูไม้แกะสลักประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย ประตูแกะสลักลายไทย ประตูไม้แกะสลักลายไทยประตูไม้แกะสลักพญานาค ประตูแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูแกะสลัก ประตูไม้แกะสลักประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย ประตูแกะสลักลายไทย ประตูไม้แกะสลักลายไทยประตูไม้แกะสลักพญานาค ประตูแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลักพญานาค หน้าต่างไม้แกะสลัก หน้าต่างไม้สักแกะสลัก หน้าต่างแกะสลัก หน้าต่างวัด หน้าต่างโบสถ์ หน้าต่างวัดแกะสลัก ประตูวัด ประตูแกะสลักเทพพนม ประตูวัดแกะเทพพนม ประตูวัดแกะสลักเทพพนม ประตูโบสถ์ ประตูพระอุโบสถ ประตูพระอุโบสถแกะสลัก ประตูวัดแกะสลัก ประตูแกะสลัก หน้าต่างพระอุโบสถ ประตูวัดแกะสลักลายไทย ประตูวัดลายกนก ประตูวัดลายไทย ประตูวัดลายเทพพนม ประตูวัด ประตูวัดไม้ ประตูวัดไม้สัก ประตูไม้สวย ประตูไม้สักสวยๆ ประตูลายนกยูง ประตูไม้ลายนกยูง ประตูไม้สักลายนกยูง ประตูไม้ลายมังกร ประตูลายมังกร ประตูไม้สักลายมังกร ประตูลายหงส์ ประตูไม้ลายหงส์ ประตูไม้สักลายหงส์ ประตูลายปลา ประตูไม้ลายปลา ประตูไม้ลายปลาคาร์ฟ ประตูลายปลาคาร์ฟ ประตูไม้สวย ประตูไม้จริง ประตูไม้คุณภาพ ประตูไม้สักแห้ง ประตูไม้เก่า ประตูไม้เรือนเก่า ประตูไม้สักเกรดเอ ประตูสวย ประตูบ้านสวย ประตูไม้สวย

 

 

Visitors: 343,405