วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ผลิตจากไม้สักแท้100% : วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบประตูไม้สัก

วงกบประตู/หน้าต่าง คือ กรอบของประตู/หน้าต่างที่ติดกับผนังบ้าน ซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงเนื่องจากต้องรับน้ำหนักของประตู/หน้าต่าง อีกทั้งต้องไม่บิดโก่งเพื่อให้เปิดใช้งานได้สะดวกและปิดได้แนบสนิท วงกบโดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 1.5-2 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว แต่วงกบของโรงงานเราจะทำเป็นขนาดมาตรฐานเลยครับ คือ ขนาด 2x4 นิ้ว เพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและป้องกันการบิดงอของไม้ ส่วนความกว้างจะขึ้นอยู่กับการติดตั้งประ/หน้าต่าง หากติดตั้งประตู/หน้าต่างแบบเปิด-ปิด ความกว้างของวงกบจะเท่ากับ 4 นิ้ว แต่ถ้าหากติดตั้งแบบเลื่อนสไลด์ความกว้างของวงกบอาจจะต้องใช้ 5 นิ้ว เพื่อให้สามารถเลื่อนสไลด์ได้สะดวก ส่วนรูปแบบของวงกบก็จะมีทั้งวงกบที่ไม่มีช่องแสงด้านบน กับวงกบที่มีช่องแสงด้านบน เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในตัวบ้าน และวงกบสำหรับประตู/หน้าต่างแบบบานปิดเปิด และแบบบานเลื่อน

***หากท่านลูกค้าต้องการวงกบขนาดอื่น หรือ รูปแบบอื่นๆ ก็สามารถทำได้ครับ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของวงกบครับ

  

                                                                   การประกอบวงกบ

               

                                            การติดตั้งวงกบประตูแบบปิิด-เปิด และแบบเลื่อนสไลด์

    

  

                                                          การติดตั้งวงกบหน้าต่างแบบมีช่องแสงด้านบน

 

โรงงานจุมพลลายไท (จ.แพร่) :  โรงงานผลิตประตูไม้สัก ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูห้อง ประตูห้องนอน ประตูห้องน้ำ ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูไม้จ.แพร่ ไม้สักเมืองแพร่ ไม้สักจ.แพร่ ประตูบานคู่หน้าบ้าน ประตูไม้บานคู่หน้าบ้าน ประตูหน้าบ้านไม้

Visitors: 264,742