ไม้สักแตกต่างกันอย่างไร...

***ไม้สักที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ในจ.แพร่ แบ่งเป็น 3 เกรด ครับ...

1.ไม้เรือนเก่า...เป็นไม้สักที่คุณภาพดีที่สุด ไม่หดตัว ลายไม้สวย มีแกนไม้เยอะ สีน้ำตาลเข้ม เป็นไม้จากบ้านเรือนที่สร้างไว้เป็นเวลานาน โดยนำไม้จากส่วนประกอบต่างๆของบ้าน มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่

2.ไม้ ออป.  "ออป." ย่อมาจาก "องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้" ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า ไม้สัก ออป. หรือ ไม้สัก อป. เป็นไม้สักที่มีคุณภาพรองจากไม้เรือนเก่า...มีความแกร่งของเนื้อไม้ค่อนข้างมาก เนื่องจากปลูกในสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขา อัตราการหดตัวมีน้อยกว่า ไม้สัก นส. อายุไม้ที่ตัดมาใช้งาน ประมาณ 25-30 ปี 

3.ไม้ นส.  "นส." ย่อมาจาก "หนังสือแสดงสิทธิทำกิน" หรือ นส.3 นั่นเอง เป็นไม้สักที่มีคุณภาพต่ำที่สุด ปลูกในสภาพสวน/พื้นที่ราบทั่วไป เป็นไม้ที่มีความแกร่งของเนื้อไม้น้อย อัตราการหดตัวมีมากกว่า ไม้ ออป. อายุไม้ที่ตัดมาใช้งานไม่แน่นอน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ***ซึ่งทั้งไม้ออป.และไม้นส. จะต้องนำมาปรับปรุงคุณภาพก่อนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น การอบ การพึ่งแดด การแช่น้ำ การย่าง เป็นต้น เพื่อป้องกันการหดตัว และการบิดงอของไม้ บางคนก็จัดประเภทไม้เป็นเกรดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเลือกครับ  เช่น A+, A , B , B+ , C

*** เกรดไม้ที่โรงงานเราใช้...เกรดหลักคือไม้ออป.ครับ...เนื่องจากเป็นไม้ที่ถือว่ามีคุณภาพดี สีและแกนไม้เข้มสวยกว่าไม้นส. อัตราการหดตัวมีน้อยกว่า และมีราคาถูกว่าไม้เรือนเก่า โดยจะทำการปรับปรุงคุณภาพไม้ด้วยวิธีการอบลดความชื้นไม้หรือบางทีเรียกว่า "อบแห้ง"  เพื่อป้องกันไม้ยึดหรือหดตัว

*****ความจริงที่ลูกค้าควรระวังครับ...

        1.การผสมไม้เกรดต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อลดต้นทุน เช่น เกรดA ผสมกับเกรด B แต่บอกลูกค้าว่าเป็นเกรด A

        2.ใช้ไม้อายุน้อย มีกระพี้ แต่ใช้วิธีการย้อมไม้ทั้งบานประตูเพื่อกลบส่วนที่เป็นกระพี้

        3.การให้ข้อมูลที่เกินจริง เพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านของตนเอง

        4.ใช้วิธีการอุดรอยต่อหรือแผลไม้ ด้วยกาวลาเท็กซ์ผสมขี้เลื่อย (วิธีนี้ใช้ต้นทุนต่ำ) ซึ่งเมื่อลูกค้าใช้ประตู หรือเฟอร์นิเจอร์ไประยะหนึ่ง รอยต่อหรือแผลไม้ที่อุดจะยุบตัวเป็นแอ่ง ยิ่งแผลใหญ่การยุบตัวจะยิ่งมากเนื่องจากเวลากาวลาเท็กซ์แห้งจะหดตัวและดึงรั้งขี้เลื่อยที่เป็นส่วนผสมให้ยุบตัวไปด้วย....ส่วนโรงงานจุมพลลายไท จะใช้วิธีการเชื่อมไม้ด้วยกาวเคมี โดยใช้ผงฝุ่นไม้สักเป็นตัวเชื่อมประสาน (วิธีนี้ต้นทุนสูงกว่าวิธีแรกมาก) แต่รอยต่อหรือแผลไม้จะไม่มีการยุบตัวเลย

        5.ความจริง 100% ครับ ไม้ที่จะแพร่เป็นไม้ที่มาจากแหล่งเดียวกันทั้งหมด ไม่มีไม้เกรดAAAมาจากไหนหรอกครับ อยู่ที่การปรับปรุงคุณภาพไม้ของแต่ละร้านมากกว่าครับ...ซึ่งหากไม่ใช่ไม้เรือนเก่าแล้ว ไม้ที่เป็นทรัพยากรหลักในการทำเฟอร์นิเจอร์ในจ.แพร่ มีแค่ 2 ประเภท ครับ คือ ไม้นส. กับ ไม้ออป.เท่านั้นเองครับ ตามภาพข้างล่าง...

\

 

 

 

 

 

Visitors: 219,201