หน้าต่างไม้ หน้าต่างไม้สัก ผลิตจากไม้สักแท้100% : หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้โมเดิร์น หน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างบานเกล็ด หน้าต่างกระจก

หน้าต่างไม้สัก ผลิตจากไม้สักแท้100% โรงงานเราผลิตจำหน่าย 2 เกรดครับ คือเกรด A (ไม้สักที่มีอายุ25ปีขึ้นไปและอบแห้ง)  เกรดB+ (ไม้สักที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ไม่ได้ผ่านการอบแต่มีความแห้งระดับหนึ่ง) ขนาดมาตรฐานของหน้าต่างทั่วไป คือ 60 x 110 ซม. หรือถ้าเป็นแบบบ้านสมัยใหม่จะนิยมใช้ขนาด 40x150 ซม. หรือ 50x150 ซม. ***แต่ขนาดอื่นๆ ก็สามารถทำได้นะครับ ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของหน้าต่างครับ...

ข้อแนะนำ...เนื่องจากหน้าต่าง เป็นส่วนที่ติดตั้งด้านนอกบ้าน เป็นส่วนที่โดนแดดโดนฝนโดยตรง ***จึงแนะนำให้ทาสีที่มีคุณภาพดีๆ และทาอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อให้สีเป็นส่วนป้องกันแดดและฝน และเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งประมาณ 4-6 ปี (แล้วแต่คุณภาพสี)  คุณสมบัติของสีในการเคลือบป้องกันเนื้อไม้จะลดลง จึงควรทาสีซ้ำอีกครั้งเพื่อรักษาเนื้อไม้ให้มีอายุยาวนานที่สุด และช่วยแก้ปัญหาหน้าต่างบวมในฤดูฝนที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของไม้ที่จะดูดซับความชื้นเข้าไปในเนื้อไม้ ดังนั้น สีจะเป็นตัวช่วยบล็อคไม่ให้ความชื้นเข้าไปในเนื้อไม้ได้ง่าย และป้องกันน้ำฝนซึมเข้าตามรอยต่อต่างๆ ของหน้าต่างได้   การติดตั้งหน้าต่างสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบปิด-เปิด แบบเลื่อนสไลด์ และแบบกระทุ้งออกครับ

 

 

ประโยชน์ของ หน้าต่างที่ควรรู้

ประโยชน์ของหน้าต่าง คือ องค์ประกอบส่วนหนึ่งของบ้านที่เป็นช่องทางหมุนเวียนอากาศภายนอกสู่ภายในบ้าน ทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง เย็นสบาย  และยังเป็นช่องทางของแสงสว่างเข้าไปภายในบ้านได้อีกด้วย เมื่อสร้างบ้านจึงให้ความสำคัญกับการติดตั้งหน้าต่างหรือช่องเปิดในจำนวนที่เพียงพอและวางตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะจะทำให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทสะดวก รู้สึกได้ถึงความสบายน่าอยู่และไม่อึดอัด

ส่วนประกอบของหน้าต่าง มีดังนี้

1.วงกบหน้าต่าง ส่วนมากเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้สัก ไม่สยาแดง ฯลฯ

2.วงกรอบหรือบานกรอบหน้าต่าง นิยมใช้ไม้สักเพราะจะทนทาน สวยงาม น้ำหนักไม่มาก และไม่บิดงอง่าย รวมทั้งยังหดตัวน้อยมาก

3.ลูกฟัก ปัจจุบันนิยม กระจกหรือใช้ไม้และบานเกล็ดรวมทั้งกระเบื้องแผ่นเรียบ

การติดตั้งหน้าต่าง...การสำรวจทิศทางของลมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงก่อนการติดตั้งหน้าต่าง โดยทั่วไปตำแหน่งของหน้าต่างมักอยู่ใต้แนวทิศเหนือและใต้เนื่องจากเป็นทางลม รวมไปถึงทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก็ควรมีหน้าต่างไว้รับแสงแดดเช่นกัน (แต่ไม่ค่อยนิยมมากนักเพราะปริมาณแสงที่ส่องแรง ) ฉะนั้นการติดตั้งหน้าต่างบริเวณ 2 ทิศนี้ ควรทำที่กันแดดไว้ด้วย

ขนาดของหน้าต่าง...หน้าต่างที่มีขนาดเหมาะสมคือ ขนาดประมาณกว้าง 60 ซม. ยาว  90 ซม. หรือ 110 ซม. ต่อหนึ่งบาน แต่ถ้าต้องการขนาดที่ใหญ่  ควรเลือกใช้หน้าต่างที่เป็นสองบาน  การติดตั้งวงกบหน้าต่างควรคำนึงถึงการใช้งานของหน้าต่างด้วย สำหรับบ้านไหนที่ต้องการทำช่องแสงสว่างเหนือวงกบก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

             

                       

                                                                หน้าต่างแบบบานเกล็ด

                                                                    หน้าต่างแบบปิด-เปิด

       

                                                                  หน้าต่างแบบบานกระทุ้ง

 

     

                                   หน้าต่างแบบโมเดิร์น หรือ แบบสมัยใหม่ ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมทรงยาว

 

     

                        

                                

 

 

โรงงานจุมพลลายไทย (โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายงานไม้สักโดยตรง) : ประตูไม้สัก ประตูไม้ บานประตูไม้ ประตูไม้บ้าน ประตูบ้านไม้ ประตูหน้าบ้าน ขายประตูไม้ ประตูคู่หน้าบ้าน ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูไม้จริง ประตูห้อง ประตูห้องนอน ประตูห้องน้ำ ประตูไม้โมเดิร์น ประตูโมเดิร์น ประตูไม้สักแท้ ประตูไม้อบแห้ง ประตูอบแห้ง หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้ หน้าต่างบ้าน หน้าต่างไม้บ้าน หน้าต่างโมเดิร์น วงกบไม้ วงกบไม้สัก วงกบไม้จริง วงกบบ้าน วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้ประตู วงกบไม้หน้าต่าง ประตูกระจกนริภัย ประตูไม้กระจกนิรภัย ประตูกระจกสเตนกลาส ประตูไม้กระจกสเตนกลาส ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูไม้สักจ.แพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูไม้จ.แพร่ ประตูไม้เมืองแพร่ โรงงานประตู โรงงานประตูไม้ จำหน่ายประตูไม้ จำหน่ายประตูไม้สัก โรงงานผลิตประตู โรงงานผลิตประตูไม้ ขายหน้าต่างไม้ ขายหน้าต่างไม้สัก ประตูไม้สักอบแห้ง ประตูไม้อบแห้ง ประตูไม้สักกระจก หน้าต่างไม้สักกระจก หน้าต่างไม้กระจก โรงงานผลิตประตูไม้สักแพร่ ประตูบานเกล็ด ประตูไม้บานเกล็ด ประตูไม้สักบานเกล็ด หน้าต่างเกล็ด ประตูไม้แกะสลัก ประตูไม้สักแกะสลัก หน้าต่างบ้าน ประตูไม้สักแกะสลัก ประตูแกะสลัก ประตูไม้แกะสลักประตูไม้สักแกะสลักหงส์ ประตูแกะสลักหงส์ ประตูไม้แกะสลักหงส์ ประตูไม้สักแกะสลักมังกร ประตูแกะสลักมังกร ประตูไม้แกะสลักมังกร ประตูไม้สักแกะสลักปลา ประตูแกะสลักปลา ประตูไม้แกะสลักปลา ประตูไม้สักแกะสลักลายไทย ประตูแกะสลักลายไทย ประตูไม้แกะสลักลายไทยประตูไม้แกะสลักพญานาค ประตูแกะสลักพญานาค ประตูไม้สักแกะสลักพญานาค หน้าต่างไม้แกะสลัก หน้าต่างไม้สักแกะสลัก หน้าต่างแกะสลัก หน้าต่างวัด หน้าต่างโบสถ์ หน้าต่างวัดแกะสลัก ประตูวัด ประตูแกะสลักเทพพนม ประตูวัดแกะเทพพนม ประตูวัดแกะสลักเทพพนม ประตูโบสถ์ ประตูพระอุโบสถ ประตูพระอุโบสถแกะสลัก ประตูวัดแกะสลัก ประตูแกะสลัก หน้าต่างพระอุโบสถ ประตูวัดแกะสลักลายไทย ประตูวัดลายกนก ประตูวัดลายไทย ประตูวัดลายเทพพนม ประตูวัด ประตูวัดไม้ ประตูวัดไม้สัก ประตูไม้สวย ประตูไม้สักสวยๆ ประตูลายนกยูง ประตูไม้ลายนกยูง ประตูไม้สักลายนกยูง ประตูไม้ลายมังกร ประตูลายมังกร ประตูไม้สักลายมังกร ประตูลายหงส์ ประตูไม้ลายหงส์ ประตูไม้สักลายหงส์ ประตูลายปลา ประตูไม้ลายปลา ประตูไม้ลายปลาคาร์ฟ ประตูลายปลาคาร์ฟ ประตูไม้สวย ประตูไม้จริง ประตูไม้คุณภาพ ประตูไม้สักแห้ง ประตูไม้เก่า ประตูไม้เรือนเก่า ประตูไม้สักเกรดเอ ประตูสวย ประตูบ้านสวย ประตูไม้สวย

 

Visitors: 341,505