ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวู้ดแพร่ หรือ โรงงานจุมพลลายไท....โรงงานผู้ผลิตงานไม้สักโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง (งานฉลุลายไม้สัก ประตูไม้สัก หน้าต่างไม้สัก วงกบไม้สัก) ซื่อสัตย์ จริงใจ ให้ข้อมูลจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวู้ดแพร่ หรือ โรงงานจุมพลลายไท...เป็นโรงงานผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือนจากไม้ ที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และเป็นโรงค้าสิ่งประดิษฐ์/เครื่องใช้ที่ทำจากไม้หวงห้าม ได้รับอนุญาตจากสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (ป่าไม้) เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ออกแบบและจำหน่าย ประตูไม้สัก หน้าต่างไม้สัก วงกบไม้สัก และงานฉลุลายทุกชนิดทุกแบบจากไม้สักแท้100% มีทั้งงานไม้สักไม้เรือนเก่า และไม้สักอบแห้ง...มีโรงงานและหน้าร้านเป็นของตนเอง ใช้วิธีอบไม้ด้วยพลังแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพไม้ให้ได้ความชื้นมาตรฐานทุกชิ้นส่วน...และยังเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดีในการประกอบประตู เช่น กระจกนิรภัยยี่ห้อ Starry ,หยูด้า... เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานทุกชิ้นมีคุณภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน...สินค้าที่โรงงานเราผลิตมีหลายประเภทครับ เช่น ประตูไม้สัก หน้าต่างไม้สัก วงกบไม้สัก ประตูไม้สักแบบกระจกนิรภัย หรือ กระจกสเตนกลาส หน้าจั่วไม้สักฉลุลาย ไม้ระเบียง ไม้เชิงชายฉลุลาย ไม้พื้นไม้ฝา ไม้คิ้วไม้บัว...เป็นต้น (ซื่อสัตย์ จริงใจ ให้ข้อมูลจริง ต้อง Thai-wood.com ครับ)

 

       

 

 

        

                  

    

                                                    การอบไม้ด้วยเตาอบลมร้อน พลังงานเชื้อเพลิง

    

      

 

โรงงานจุมพลลายไทย โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายประตูไม้ :รงงานประตู โรงงานประตูไม้ โรงงานประตูไม้สัก โรงงานขายประตู โรงงานขายประตูไม้ โรงงานขายประตูไม้สัก ร้านขายประตู ร้านขายประตูไม้ ร้านขายประตูไม้สัก รับทำประตู รับทำประตูไม้ รับทำประตูไม้สัก จำหน่ายประตูไม้ จำหน่ายประตูไม้สัก ขายประตูบ้าน ขายประตูไม้ ขายประตูไม้สัก ขายประตูบานคู่ ขายประตูบานเดี่ยว ขายประตูหน้าบ้าน ขายประตูบานคู่หน้าบ้าน โรงงานผลิตประตู โรงงานผลิตประตูไม้ โรงงานผลิตประตูไม้สัก ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูไม้กระจกนิรภัย ประะตูกระจกนิรภัย ประตูไม้สักจ.แพร่ ประตูไม้สักเมืองแพร่ ประตูไม้บานคู่หน้าบ้าน ประตูไม้สักบานคู่

Visitors: 264,748