ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวู้ดแพร่ หรือ โรงงานจุมพลลายไท....โรงงานผู้ผลิตงานไม้สักโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง (งานฉลุลายไม้สัก ประตูไม้สัก หน้าต่างไม้สัก วงกบไม้สัก) ซื่อสัตย์ จริงใจ ให้ข้อมูลจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวู้ดแพร่ หรือ โรงงานจุมพลลายไท...เป็นโรงงานผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือนจากไม้ ที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และเป็นโรงค้าสิ่งประดิษฐ์/เครื่องใช้ที่ทำจากไม้หวงห้าม ได้รับอนุญาตจากสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (ป่าไม้) เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ออกแบบและจำหน่าย ประตูไม้สัก หน้าต่างไม้สัก วงกบไม้สัก และงานฉลุลายทุกชนิดทุกแบบจากไม้สักแท้100% มีทั้งงานไม้สักไม้เรือนเก่า และไม้สักอบแห้ง...มีโรงงานและหน้าร้านเป็นของตนเอง ใช้วิธีอบไม้ด้วยพลังแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพไม้ให้ได้ความชื้นมาตรฐานทุกชิ้นส่วน...และยังเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี เช่น กระจกนิรภัยยี่ห้อ Starry ,หยูด้า... เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานทุกชิ้นมีคุณภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน...สินค้าที่โรงงานเราผลิตมีหลายประเภทครับ เช่น ประตูไม้สัก หน้าต่างไม้สัก วงกบไม้สัก ประตูไม้สักแบบกระจกนิรภัย หรือ กระจกสเตนกลาส หน้าจั่วไม้สักฉลุลาย ไม้ระเบียง ไม้เชิงชายฉลุลาย ไม้พื้นไม้ฝา ไม้คิ้วไม้บัว...เป็นต้น (ซื่อสัตย์ จริงใจ ให้ข้อมูลจริง ต้องThai-wood.com ครับ)

 

       

        

                  

    

    

      

 

รงงานประตู โรงงานประตูไม้ โรงงานประตูไม้สัก โรงงานขายประตู โรงงานขายประตูไม้ โรงงานขายประตูไม้สัก ร้านขายประตู ร้านขายประตูไม้ ร้านขายประตูไม้สัก รับทำประตู รับทำประตูไม้ รับทำประตูไม้สัก จำหน่ายประตูไม้ จำหน่ายประตูไม้สัก ขายประตูบ้าน ขายประตูไม้ ขายประตูไม้สัก ขายประตูบานคู่ ขายประตูบานเดี่ยว ขายประตูหน้าบ้าน ขายประตูบานคู่หน้าบ้าน โรงงานผลิตประตู โรงงานผลิตประตูไม้ โรงงานผลิตประตูไม้สัก ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูไม้กระจกนิรภัย ประะตูกระจกนิรภัย

Visitors: 224,199