ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวู้ดแพร่....โรงงานผู้ผลิตงานไม้สักโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง (งานฉลุลาย ประตู หน้าต่าง วงกบ) คุณภาพมาตรฐาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวู้ดแพร่ หรือ โรงงานจุมพลลายไท...เป็นโรงงานผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือนจากไม้ ที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และเป็นโรงค้าสิ่งประดิษฐ์/เครื่องใช้ที่ทำจากไม้หวงห้าม ได้รับอนุญาตจากสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (ป่าไม้) ออกแบบและจำหน่ายประตู หน้าต่าง งานฉลุลายทุกชนิดทุกแบบจากไม้สัก มีทั้งงานไม้สักไม้เรือนเก่า และไม้สักอบแห้ง...เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มีโรงงานและหน้าร้านเป็นของตนเอง ใช้วิธีอบไม้ด้วยพลังแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพไม้ให้ได้ความชื้นมาตรฐาน...

 

Visitors: 219,201